Aardbevingschade herstel Groningen

Herstel aardbevingsschade Groningen

Het afgelopen jaar is de provincie Groningen meerdere malen opgeschrikt door aardbevingen. Vooral de dorpen Loppersum, Wirdum en Appingedam hebben hier veel last van. Dit heeft in veel gevallen tot schade geleid aan woningen. Omdat wij u graag helpen met een kwalitatief goede en duurzame reparatie hebben wij ons gespecialiseerd in het constructief herstellen van de ontstane schades binnen en buitenom uw woning.

metsel1 metsel3

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij zijn voornamelijk actief in Loppersum, Wirdum, Appingedam, Ten Boer,
Ten Post en Woltersum.
Als u schade heeft opgelopen aan uw onroerend goed als gevolg van de gaswinning van de NAM, dan maakt u aanspraak op een schadevergoeding. Hiervoor moet u een aantal stappen doorlopen:

1) Schade melden bij de NAM

Als u aanspraak wil maken op een schadevergoeding omdat u schade heeft opgelopen aan uw huis als gevolg van de gaswinning van de NAM dan moet u de schade eerst melden bij de NAM zelf. De NAM zal de schade aan de hand van dit formulier vervolgens laten onderzoeken door een onafhankelijke schade expert. Deze onafhankelijke schade expert stelt vervolgens een bevingsschade-rapport op met daarin de uit te voeren werkzaamheden.

2) Het opstellen van een offerte/schadecalculatie

Dit bevingsschade-rapport kunt u vervolgens opsturen naar voeg- en gevelreiniging Bloemberg. Daarna krijgt u per brief een ontvangstbevestiging van het bevingsschade-rapport toegestuurd. Aan de hand van het bevingsschade-rapport gaan wij vervolgens een offerte/schadecalculatie opstellen, die daarna wordt doorgestuurd naar een expertisebureau.  Uiteraard begeleiden wij u hiermee stap
voor stap. Mocht voeg- en gevel reiniging Bloemberg aan de hand van het bevingsschade-rapport op onduidelijkheden, twijfels of complexe schades stuiten, dan zullen wij dit aankaarten bij de NAM.

3) Goedkeuring offerte/schadecalculatie

Als het expertisebureau de offerte/schadecalculatie heeft goedgekeurd, dan krijgt u per email een bevestiging en een door hen vastgesteld schadeherstel-bedrag toegestuurd. Als u hiermee akkoord gaat, zal het expertisebureau dit plan van aanpak en het schadeherstel-bedrag doorsturen naar de NAM.

4) Goedkeuring door de NAM

Als de NAM het schadeherstel-bedrag goedkeurt dan krijgt u een brief en een antwoordstrookje van de NAM per post toegestuurd. U kunt instemmen met het schadeherstel-bedrag door het antwoordstrookje ondertekend te retourneren naar de NAM.

5) Opdrachtbevestiging en het inplannen van de werkzaamheden

Wanneer u het antwoordstrookje naar de NAM heeft geretourneerd dan kunt u contact met ons opnemen.

Naamloos-1kopie

Comments are closed